"Susitikimas su Žuvininkais" Klaipėdoje

2007 metų, balandžio 29 dieną Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijoje buvo pristatytas filmas „Susitikimas su Žuvininkais“.
Pažiūrėti filmo ir paklausyti pasakojimų susirinko apie 40 Klaipėdos krašto žmonių.
Nuoširdžiai esu dėkingas šiems žmonėms, be kurių filmo pristatymas greičiausiai nebūtų įvykęs:
Kristinai Jokubavičienei
Vidui Vokietaičiui
Rimui Pakeriui
Gintarui Jonaičiui
Lukui Brašiškiui
Jonui Tumasoniui