Filmavimas

Virvės

Malonu prisiminti

Pavojai

 

Būdavo ir tokių atvejų, kai iš beviltiškumo net nežinodavau kaip ereliams pagelbėti. Neretai, pro šalį plaukiantys "baidarininkai“ pastebėdavo lizdą ir pradėdavo kartu plaukiantiems kolegoms jį rodyti bei šūkauti. O tuo metu mama, išsigandusi ir klykianti ne savo balsu, sukdavo ratus aplink lizdą.
Vidurvasarį po Žuvininkų šeimos lizdu įsikūrė net trys stovyklautojų grupės. Apie 35 žmonės su 11 prabangių automobilių buvo išsidėstę 200 m atkarpoje! Pasistatę 10 - 15 palapinių tiesiai po lizdu, paleidę metro dydžio ir nuolatos skalijantį šunį, prisipūtė valtis, susikūrė laužą ir stovyklavo... Erelių šeimynai buvo didžiulis stresas. Mama visą dieną suko ratus, bijojo leistis. Jaunikliai leisgyviai artėjo prie lizdo krašto, kad pažiūrėtų į tuos dvikojus padarus, kurie juos marina badu...
Negalėjau tverti. Einant pro lizdą buvo labai nejauku: juk aš ne savoj teritorijoj, juk trukdau vietiniams gyventojams - Žuvininkams. Kitaip pasielgti negalėjau, juk po lizdu keliamas toks alasas!
Eidamas galvojau, kad žmonės paprasčiausiai nežino. Galbūt jiems normalu, jog virš galvos nuolatos suka ratus ereliai ir klykia nesavu balsu...
Jau puikiai įrengtoje stovyklavietėje poilsiautojams paaiškinau, kad čia stovyklauti draudžiama. Parodžiau lizdą. Virš jo antrą dieną ratus suko panikuojantys Žuvininkai.. Trumpai papasakojau apie šį unikalų paukštį. Paaiškinau, kad kol čia yra žmonės, šunys, palapinės, tol jaunikliai nevalgę guli; tol tėvai negali jų maitinti... Ir kaip mąstot, ką jie man atsakė? Visi kaip vienas tvirtino, kad jie „myli gamtą. Jei nemilėtų, tai ir nevažiuotų prie ežerų“... Tolimesni mano įrodinėjimai, kad Lietuvoje peri tik apie 50 Žuvininkų porų ir, kad dėl jų kaltės gali žūti jaunikliai, jokių vaisių nedavė... Negalėjau patikėti tuo, ką girdėjau iš tų dvikojų padarų... Atrodytų, kad žmonės ir išsilavinę, ir kad gyvena pasiturinčiai... Visos pastangos paaiškinti kokią žalą daro stovyklavimas, ėjo perniek...
Galų gale pareiškė: 
   - O kur mes dėsimės savaitgaliui? Juk visos stovyklavietės jau užimtos!
Einant nuo stovyklavietės akyse tvenkėsi neviltis... Negi žmonės iš tiesų nesupranta..? Negi nemato..? Negi negirdi klykiančios žuvininkiukų mamos..?
Nieko nepadarysi.
Gyvenam teisinėje visuomenėje. Teliko imtis teisinių priemonių. Kol atvažiavo inspektoriai, užtruko, mat, vasaros metu tokių nelegalų būna apsčiai!
Dar ir inspektoriai bandė “įkrėsti proto”. Bandė vėl įtikinti žmones, paaiškinti. Vėliau kvitukus išrašė.
Bet nesinori tikėti, kad tik pagąsdinus oficialiais pareigūnais ir kvitukais, įmanoma žmonėms įskiepyti šiek tiek "moralės"…